Jdi na obsah Jdi na menu
 


Próza 20.,30.léta -psychologická próza, socialistický realismus, demokratický proud literatury

Próza 20.,30.léta -psychologická próza, socialistický realismus, demokratický proud literatury 

Demokratický proud literatury:

 

Karel Čapek se narodil 9. ledna v Malých Svatoňovicích u Trutnova. Převážnou část svého dětství prožil spolu se svými sourozenci Josefem a Helenou v Úpici v Podkrkonoší. Otec byl venkovským lékařem. Velký vliv na jeho osobnosti měl právě otec , silný a spravedlivý  člověk , a babička Novotná, která pěstovala četnými pohádkami a příběhy v dětech lásku k mateřskému jazyku. Středoškolská studia zahájil na gymnáziu v Hradci Králové. Protože byl členem tajného studentského spolku, musel z  hradeckého gymnázia odejít. Ve studiích pokračoval na gymnáziu v Brně, pak v Praze, kde úspěšně složil maturitní zkoušku. Později studoval na filozofické fakultě UK v Praze, pak v Berlíně.R. 1915 získal doktorát , krátce pracoval jako vychovatel syna hraběte Lažanského v Chýši u Žlutic na Karlovarsku .Krátce působil i jako knihovník. V r.1917 přijímá místo v redakci Národních listů  a roku 1921 Přechází do Lidových novin (tyto novin redigoval až do své smrti). Vytvořil novinový sloupek (fejeton pod čarou).V letech 1921-1923 působil jako dramaturg Vinohradského divadla. Karel Čapek se osobně stýkal s prvním českým prezidentem T.G.Masarykem. V letech 1925-1933 se stal 1. předsedou čs.Penklubu. Roku 1935 se Čapek oženil s herečkou Olgou Scheinpflugovou V roce 1938 se významně podílí na organizaci světového kongresu Penklubů v Praze . Po mnichovské konferenci je proti němu vedena nenávistná kampaň na stránkách pravicového tisku. Svůj život ukončil 25. prosince 1938  ve své vinohradské vile. Karel Čapek bojoval celou svou bytostí proti válce a fašismu. Zemřel prý na psychický nátlak.(Jiná verze uvádí , že se nachladil při likvidaci škod na Stráži, způsobených povodní  a podlehl zápalu plic.) 

 

Tvorbu  Karla Čapka lze rozdělit do pěti období:

1.OBDOBÍ  (do roku 1921):

 • Boží muka (1917)-soubor povídek,Čapek je později označil jako soubor „filozofických povídek“, skeptické a pesimistické povídky

       -povídka:Šlépěj-děj opřený o jednotlivost,uprostřed pole se objeví jediná šlápota-nikdo neví , jak se tam

       dostala®2 muži filozofují o původu stopy-není vyřešeno®otevřený konec

 • Trapné povídky (1921)- všední povídky o všedních tématech –relativismus
 • Francouzská poezie nové doby-soubor překladů moderních hl. francouzských básníků(Prokletí básníci®Apollinaire), předmluvu napsal Nezval

-navazuje na Vrchlického

 • Loupežník (1920)-1.Čapkovo drama(lyrické), premiéra se konala v roce 1920, podílel se na ní i Josef Čapek , výbojné mládí se střetává s pokrytectvím dospělých,využívá básnické prostředky

 

2.OBDOBÍ  (1921-1927):

-pro toto období jsou charakteristické románové a dramatické utopie. Čapek se zabývá problémem techniky a jejího zneužití člověkem

-společné  rysy:  -zobrazuje technicky vyspělou civilizaci

                           -člověk přijde s převratnými vynálezy, které však mají neblahý vliv pro společnost

                           -vynález bývá často zneužit

-morálka lidí zůstává za technikou ;ta přináší zkázu

-Čapek varuje před katastrofami

-hlavní hrdinové symbolizují obecné principy

 

 • Věc Makropulos (1922)-drama pojednávající o tématu dlouhověkosti,
 •  Ze života hmyzu (1921)-satirická alegorická komedie  na jeho současný svět(spolu s bratrem Josefem)
 • Továrna na Absolutno (1922)-(fejetonový)román-ohrožení lidstva pokrokem,obhajoba současného stojatého světa

-román je časově situován do budoucnosti (přibližně v letech 1943-1953),ale je časově inspirován událostmi po 1.sv.válce , nadprodukce může vést ke zničení světa

-hl.postava ing.Prokop vynalezne karburátor, jenž vyrábí energii a uvolňuje Absolutno.Pak G.H.Bondy začne vyrábět Karburátory ve velkém množství, ty postupně zaplaví celý svět.Absolutno se pak samo zmocnilo výroby.Nový vynález na světě působí války, hosp.katastrofu a nepokoje mezi národy-nakonec je boj proti Absolutnu úspěšný

 • Adam Stvořitel(1927) -drama, společně s bratrem Josefem,svět nelze přetvořit a typ lidí také ne                                           R.U.R.(1921) =Rossum s Universal Robots (Rosumovy univerzální roboti) ,slovo robot použil Karel Čapek z podnětu bratra Josefa, pojmenování se stalo mezinárodně užívaným termínem

-divadelní hra o střetu člověka s technikou , který vyústí v obrodu lidstva

-aby si lidé ulehčili práci, začne Rossumova firma vyrábět roboty®roboti se vzbouří a vyhladí lidstvo-až na svého tvůrce(Alquist).Mezi dvěma roboty ale vznikne výhradně lidský cit-láska(roboti Helena a Primus).A právě ta zaručuje lidskou nezničitelnost

-Čapek touto hrou varoval před mechanizovanou společností

      -určitá analogie s biblí(pouze konec),konfrontace současnosti a budoucnosti

 • Krakatit(1924) utopicko-fantastický román.Čapek vytvořil název románu podle názvu indonéské sopky Krakatoa.Děj se odehrává v Praze,Týnici,Balttinu a v Itálii na pomezí pravdy a snu.                          

-hl. postava-ing.Prokop-vynálezce silné třaskaviny Krakatit.Při práci na vynálezu je ale zraněn a v halucinacích bloumá Prahou.Zde potká dávného přítele Tomše , který na Prokopovi vyláká chem.vzorec a způsob výroby krakatitu.Už ho ale nezajímá prokopovo varování  o hrozícím zničení celého světa.Prokop tuší možný konec , snaží se situaci změnit.Část trhaviny je na dálku přivedena  k explozi , kterou je Prokop nucen(z bezpečné vzdálenosti)sledovat.Tajemný stařec v závěru románu ukazuje Prokopovi, co se dějě ve světě, varuje před nepromyšleností lidského jednání a nabádá k zodpovědnosti za lidské činy.(Prokop tak dospěje k závěru , že lidstvu více prospěje drobná věc než strašlivý vynález krakatitu.

-Čapek zde varuje před atomovou válkou

 

3.OBDOBÍ (1928-1933):

-v této době psal  Karel Čapek spíše menší práce

-toto období je ve znamení prózy psané pro noviny (sloupky,fejetony,drobné prózy)

tvorba pro děti:

 • Dášenka čili Život štěněte
 • Devatero pohádek-soubor moderních pohádek, kde jsou spojovány tradiční pohádkové motivy s reáliemi soudobého světa(různé vynálezy)-např.Doktorská pohádka,Loupežnická pohádka,Pošťácká pohádka,…
 • Zahradníkův rok-společně s bratrem Josefem,zahradník je zde popsán jako živočišný druh,kniha je rozdělena na kapitoly od Zahradníkova ledna až do zahradníkova prosince-jak se během roku zahrada chová a jak se o ni starat

 

-píše apokryfy=využití historie pro popsání současnosti(aktualizace historického témata)

                  -např.Archimedova smrt , Romeo a Julie(Shakespeare si podle Čapka vymýšlel) , O úpadku doby(rozdíl mezi starší a mladší generací)

 

 • Povídky z jedné kapsy(1929)-povídkový soubor,tyto povídky většinou končí dobře
 • Povídky z druhé kapsy(1929)-povídkový soubor,tragičtější konce

 

-hl.hrdina většiny povídek –detektiv Mejzlík , Čapek vychází z autentických novinových zpráv z černé kroniky

-původně vydáváno jako dvě odlišné knihy, ale později vždy pohromadě(původně v časopisech jen pro zábavu)

-zdánlivě neřešitelná záhada je logicky vyřešena, ale neoznačeno , na čí straně je zlo(filozofie relativismu)

-vypravěčské umění , živý hovorový styl, konkrétnost , srozumitelnost, zaměření na detail

 

cestopisné fejetony:

 • Anglické listy (1924) , Italské listy (1923) , Výlet do Španěl (1930) , Obrázky z Holandska (1932) , Cesta na sever (1936)

-úsměvným způsobem popisuje každou zemi , poznání venkova=pravá tvář země

-Čapka nezajímaly pouze záležitosti architektury, kultury a umění, představoval zde hlavně zajímavé lidi a věnoval se jejich životu

 

 • Jak se co dělá-novinová próza , kniha vznikla ze tří dalších knih:Jak se dělá film,Jak se dělá divadelní hra, Jak se dělají noviny
 • Marsyas čili na okraji literatury-stati a úvahy o literatuře , spisovatel má odpovědnost za své dílo a jeho jazykovou úroveň a úpravu
 • Proč nejsem komunistou-stať , hovořilo se o zakázání Čapka(Čapek®svoboda názoru)

 

4.období (1933-1935):

-třicátá léta jsou ve znamení noetické trilogie, v níž vyvrací představu, že je jen jediná , absolutní pravda

-romány jsou ovlivněny pragmatismem

®noetika=věda o poznání a poznávání, hledání pravdy

®pragmatismus=pragmatisté tvrdí , že je tolik pravd z kolika úhlů je možné se na věc , problém dívat.Pravdivé je pak to , co je pro člověka užitečné, prospěšné

 

 • Hordubal (1933)-1.část trilogie,děj se odehrává na Podkarpatské Rusi,Juraj Hordubal se vrací z Ameriky , kam si odjel vydělat peníze®manželka Polana se mezitím sblížila s čeledínem®oba milenci se pokusí Hordubala zabít,při vyšetřování však vyjde najevo , že Hordubal zemřel přirozeně(byl nemocný)®vražda byla zbytečná

        ®napsáno na základě kriminálního příběhu

 • Povětroň (1934)-2.část trilogie,příběh havarujícího letce,do nemocnice je přivezen neznámý letec, o němž nikdo nic neví.Pouze podle vzhledu se mu lidé snaží přiřadit takový osud, který je napadá .Přestože je každé z líčení  odlišné , tu a tam se aktéři románu strefí do pravdy.Záleží na tom , kdo příběh vypráví.

      ® po letcově smrti přichází zpráva o jeho životě-možnost porovnání

      ®použití pragmatismu-všechny názory vedle sebe mohou existovat

 • Obyčejný život (1934)-3.část trilogie,popsán život obyčejného člověka-zpětné vyprávění(začíná pohřbem)

 

5.období (1935-1938):

-období je ovlivněno hrozbou války a diktatury.Čapek se neohroženě staví na stranu demokracie a míru.jeho literární i politická činnost se soustředila na boj proti fašismu.

 • Hovory s T.G.M.(1928-1935)-forma rozhovoru,Masaryk se vyjadřuje k různým tématům a částem svého života
 • Mlčení s T.G.M.- napsáno po smrti Masaryka
 • Válka s mloky (1936)-protiválečný alegorický román, typ románu-román fejeton=střídání různých literárních forem

® mloci jsou alegorií na roztažnost fašismu (a rasismu), které se Čapek tak bál,přerod bezproblémového biolog.druhu v hrozbu světa

-příběh začíná na ostrůvku Tana Masa, kde kapitán van Toch při lovu perel objevil inteligentní tvory-mloky.Naučil je lovit perly, zacházet se zbraněmi a sloužit člověku.Pomáhali lidem při stavbě přehrad a jiných pracích.Pak se ale začali bouřit.Po četných srážkách s mloky lidé zalitovali, že si s nimi vůbec něco začínali.Vůdce mloků pak vyhlásí lidstvu válku.Děj končí tím , že se v Praze na Vltavě objevuje první mlok(alegorie na fašisty-jsou už také  pomalu v Praze)

 • První parta (1937)-sociální román-Čapek se v tomto románu navrátil ke každodennímu životu obyčejných lidí , nepolitický román
 • Bílá nemoc (1937)-drama reagující a fašistické nebezpečí (nebezpečí války)

®tato Čapkova hra byla zfilmována (režisér + hl. postava-Hugo Hass, dále např.Zdeněk Štěpánek)

-nejmenovanou zemi zasáhne těžká , nevyléčitelná nemoc, při které se na lidském těle objevují necitlivé bílé skvrnky. Pouze lékař Galén zná na tuto nemoc lék.Podává jej však pouze těm lidem, kteří neohrožují mír a nedělají nic ve prospěch války.Zemi vládne krutý maršál , který si chce válkou podmanit svět.Válku neodvolá ani tehdy, když je bílou nemocí napaden jeho přední zbrojař Krug.Galén si stanovil totiž podmínku , že lék podá Krugovi tehdy, až maršál válku zastaví. Krugův život končí sebevraždou.Teprve když maršál sám onemocní, uvědomí si cenu lidského života a na naléhání své dcery a Krugova syna válku ruší .Galén se za maršálem vypraví, ale je ušlapán i s lékem fanatickým davem.

 • Matka (1938)-divadelní hra, poslední Čapkovo drama
 • Život a dílo skladatele Foltýna (1939)-poslední Čapkův nedokončený román

-Foltýn „vykrádá“ díla ostatních autorů a útržky spojuje v nová díla (sám není schopen nic vytvořit)-v průběhu románu se vše pozná , když se mu obecenstvo směje-on už nic ale nechápe , protože se mezitím zbláznil (závěr podle náčrtu)

 

Význam Karla Čapka:

-jeho tvorba byla překládána do několika světových jazyků-dostalo se mu světového uznání

-společně s jinými spisovateli je považován za zakladatele moderní utopické a vědecko-fantastické prózy 20.století

-je tvůrcem sloupku (=kratší text v pravém sloupci 1.strany novin , aktuální , vtipné zpracování , tištěn kurzívou)

-tvůrce evropské varianty pragmatismu (filozof.směr amer. původu z  poč.20.st.) , propagátor relativismu

-jeho tvorba obsáhla všechny žánry

-s bratrem Josefem je tvůrcem slova robot(stalo se součástí mezinárodní slovní zásoby)

Karel Poláček (1892-1944)-narodil se v Rychnově nad Kněžnou v rodině židovského kupce.Vy tudoval gymnázium,první světovou válku prožil na ruské a srbské frontě.Pracoval v redakci Lidových novin-redakci musel z rasových důvodů opustit.Zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.

-vytvořil Žurnalistický slovník-zpracoval mluvu novin + jednotlivé nešvary, kritika

 • Povídky pana Kočkodana, Povídky izraelského vyznání (souvislost s Poláčkovým původem)
 • Muži v ofsajdu-román se stal velmi populárním,neboť Poláčkovi se podařilo s vtipem proniknout hluboko do psychologie fotbalových fanoušků-o osudech otce a syna Habáskových-stoupenci žižkovské Viktorky a pana Načeradce, majitele obchodu,přívržence Slavie, psychologie a vášnivost klubových fanoušků, zfilmováno, humoristický román
 • Dům na předměstí-román-společenská kritika a satira, o majiteli činžovního domu (Jan Faktor)-hrůzovláda i ve vlastní rodině a nájemnících

-románová pentalogie(5 díl je ale nezvěstný)®spíše tetralogie:Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město,Vyprodáno-vrchol tvorby, obraz provinciálního města před 1.sv.válkou, Poláčkovo rodiště, maloměstský svět, bez ústředního hrdiny-množství figurek-obchodník Štědrý, synové Kamil(obch.příručí), montér Viktor (opovrhovaný), nejmladší Jaroslav (zhýčkaný student), žebrák Chleboun, poslanec Fábera aj.

-podstata maloměšťáctví:strnulost života, gesta a opakované fráze, malichernost, banalita , nuda a prázdnota, změnu a rozruch způsobila válka

-forma:publicistické prvky, charakterizační funkce jazyka:stereotypní opakování slov, formulí, komika a tragikou

-varování:duševní lhostejnost maloměšťáka je nejvhodnější pro totalitní systém

 • Bylo nás pět-úsměvná próza pro děti(vznikla během protektorátu, vydáno posmrtně)-svět maloměsta viděný očima dětí-5 členná klukovská parta:vypravěč Péťa Bajza(autor), Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince,pes Pajda,zfilmováno
 • Hostinec U Kamenného stolu-román-humoristická próza o venkovských lázních, letních hostech,za okupace vyšel pod jménem malíře Vlastimila Rady

-založeno na jaz.humoru(2 bratři spolu komunikují přes 3. Osobu-přes neživé věci),2 bratři se musí starat o zájezdní hostinec(strýc chodí na ryby, ale poté umírá a teta odchází s jiným)-oba se tedy střídají ve funkci ředitele a číšníka(nadřazenost a podřazenost)-oba bratry sblíží 2 dívky dvojčata

 

Eduard Bass (1888-1946)-vl.jménem Eduard Schmidt,humorista.Narodil se v Praze.Vystudoval reálku a následně obchodní akademii.  Opustil obchodní dráhu a stal se slavným jako kabaretiér (Bass se stal spoluzakladatelem proslulého kabaretu Červená sedma, psal verše a kuplety, které zlidověly), literát a žurnalista.Od roku1920 byl redaktorem Lidových novin a později jejich šéfredaktorem.

-tvořil pro časopisy:Šibeničky(humoristický časopis),Lidové novin

-rozhlásek-veršovaná aktualita, nová literární forma

 • Klapzubova jedenáctka-román-knížka pro děti,napsána ve stylu moderní pohádky,získala velkou oblibu,fotbalové mužstvo synů českého chalupníka, které se proslavilo ve světě-touha získat svět poctivostí a důvtipem,zfilmováno
 • Cirkus Humberto-román z cirkusového prostředí,oslava odvahy, pracovitosti, houževnatosti a inteligence českého člověka, zfilmováno

-ústřední postava-Vašek, syn jihočeského zedníka, jde všemi stupni výcviku v manéži(bystrý, schopný, ctižádostivý),rychlá kariéra, sňatek s dcerou ředitele cirkusu Berwitze, pak ředitelem cirkusu=doba největší slávy, autorova zasvěcená znalost prostředí(exotika i těžká dřina)

-záměr:důvěra v českého člověka, jeho schopnosti, inteligence, úspěšnost v cizině

 • Lidé z maringotek-poutavé příběhy z cirkusového prostředí,jazyková pestrost

 

Společenská (socialisticko-realistická) próza:

 

-socialistický realismus je tvůrčí princip usilující o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji, ovlivněny levicovými a sociálními myšlenkami, zejména marxismem.Vyvíjí se vedle demokratického proudu ve 20. a 20. letech.

-socialisticko-realistická díla většinou zobrazovala jednotlivce, jeho osudy, proměny a jeho odpovědnost ke kolektivu.Cílem je postižení současného světa s revolučními vizemi

-hlavním tématem socialisticko-realistické ho proudu byl život proletariátu a jeho revoluční perspektiva, autoři se nejčastěji obraceli k městu

 

Ivan Olbracht (1882-1952)-vlastním jménem Kamil Zeman.Syn advokáta a spisovatele píšícího pod pseudonymem Antal Stašek.Pocházel ze Semil.Studoval původně práva, potom filozofii, avšak ani tato studia nedokončil.Stal se novinářem, byl redaktorem sociálně demokratických  Dělnických novin ve Vídni, později pracoval v Právu lidu a Rudém právu v Praze.Roku 1929 se rozchází s KSČ.Na Olbrachta  silně zapůsobil pobyt na Podkarpatské Rusi, kde nachází mnoho motivů pro práci.

1.období (do r. 1918)-převládá beletrie

 • O zlých samotářích (1913)-soubor povídek(3), „zlí samotáři“ jsou vyděděnci z měšťácké společnosti Þ stávají se individualisty´své vůli

-podoba s dílem Maxima Gorkého Na dně

-psych. próza:

 • Žalář nejtemnější –román-hlavní postavou je policejní komisař Mach-oslepne-v románu jsou popisovány vnitřní prožitky osleplého člověka (postižený člověk)®začne chorobně žárlit na manželku a celý svět kolem něho se stává nepřátelský
 • Podivné přátelství herce Jesenia-román-popisuje období 1.svět.války v uměleckém prostředí (divadlo), v němž vystupují 2 protikladné typy herců:Jiří Jesenius –herec a režisér ND, realista a Jan Veselý—spontánní, lehkomyslný a veselý člověk-romantik

-během románu se Jesenius mění

2.období (1918-1930)-převažují socialistické tendence, ovlivněn cestou do SSSR: Obrazy ze soudobého Ruska(1920-1921)-pozitivní hodnocení ruské revoluce, soubor reportáží

 • Anna proletářka (1928)-román-obraz politické situace 20.let, revoluční dělnické hnutí (schematismus)

-klasické dílo socialistického realismu u nás

 • Zamřížované okno (zrcadlo)–román-z vězeňského prostředí(vlastní zážitky autora), reportážní postup

3.období (30.léta):

 • Hory a staletí (1932-35)—sbírka lidových reportáží a vyprávění z Podkarpatské Rusi , Olbracht si zde nechal vyprávět o Nikolu Šuhajovi
 • Nikola Šuhaj loupežník (1933)-román-prolíná se zde baladický a mytický svět se světem současnosti, použit reportážní postup a prvky lidové slovesnosti

-román je syntézou pravdivého příběhu a staré zbojnické legendy, události jsou zobrazovány z více hledisek.Vojenský zběh Nikola Šuhaj loupežník se stává zbojníkem.Postupně vede celou skupinu, které se vždy podaří uniknout před pronásledujícími četníky.Na dopadení Nikoly je vypsána odměna a nakonec je zavražděn vesnickými rolníky.

-Nikola Šuhaj-vojenský zběh, skutečná postava, stala se z něj legenda-chudým dával a bohatým bral, vykonavatel spravedlivé msty, divoká, krásná horská příroda, prudké lidské vášně, láska-jeho milá Eržika-svedl ji četník

-v 70.letech byla hra přepracována Milanem Uhdem jako Balada pro banditu(v hlavní roli s Miroslavem Donutilem)

 • Golet v údolí (1937)-soubor povídek o Židech, golet=židovská osada

-povídky:O smutných očích Hany Karadžičové, Zázrak s Julčou, Událost v mikve

4.období (2.svět.válka-po ní):

 • Ze starých letopisů (1940)-o české minulosti, jeden z příběhů je např. o Kosmovi, čerpá ze staré české literatury (z Kosmy, Hájka z Libočan)
 • O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (1947)-Ezopovy bajky

 

Marie Majerová (1882-1967)-představitelka sociální prózy a socialistického realismu v české literatuře mezi dvěma válkami.*Úvaly u Prahy-po otcově smrti žila v soc.nejistotě-usadila se na Kladně.Politicky se angažovala-nejprve členka soc.demokracie, potom vstupuje do KSČ.

 • Panenství-román-individuální osudy žen(chudá dívka touží po lepším životě-dostane se do města)
 • Náměstí republiky-román-příběh litevského emigranta v Praze-mladý muž hledá své místo ve světě
 • Nejkrásnější svět(1923)-román-o touze ženy po sebeurčení,hl.postava-Lenka Bilanská-finančně se vymaňuje ze závislosti na rodině
 • Přehrada-utopický román-vidina změny ve společnosti, využití avantgardních postupů(vítězství dělníků nad kapitalisty-kapitalisté staví přehradu a chtějí, co nejvíce ušetřit-hrozba protržení přehrady-předání moci dělníkům)

Siréna-román-kronika 4 generací havířské rodiny Hudců z prostředí kladenského proletariátu,

 • Havířská balada-volně navazuje na Sirénu-hl.postava Rudolf Hudec(vedlejší postava Sirény, syn Hudcovky)-pracuje jako horník v cizině, obraz hornické bídy

-publicistická tvorba-reportáže:Africké vteřiny-víra v pozitivní přerod jedince,Zpívající Čína

-knihy pro děti:Robinsonka-smrt matky-dívka se musí starat o svého otce a bratra, Bruno-osudy něm.chlapce

 

Marie Pujmanová (1893-1958)-představitelka české psychologické a sociální prózy v období mezi dvěma válkami,* v Praha, měšťanské prostředí

 • Pod křídly-povídka-vzpomínková próza, příhody z dětství, pohled na svět očima 6-letého děvčátka
 • Povídky z městského sadu-povídka-popis chudoby,… po 1.sv.válce
 • Pacientka doktora Hegla-román-psychologická próza, proti maloměšťácké morálce, za práva svobodné matky,maturantka Karla se rozhodne žít podle svých představ-onemocní-v nemocnici se setká s doktorem Heglem-Karla se do něho zamiluje(doktor je ale ženatý)-milý Karly z toho spáchá sebevraždu a manželka doktora sebevraždu předstírá, aby ji doktor neopustil-Karla se rozhodne žít jako svobodná matka
 • Pohled do nové země-reportáž ze Sov.svazu, studium hrdých sovětských lidí

-románová trilogie:Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti

 • Předtucha-povídka-problematika dospívání

 

Psychologická próza:

 

-autoři literatury psychologického proudu se soustředili na psychologii postav, děje, nitro člověka.Zachycovali především síly podvědomí.

-tvůrci této prózy byli ovlivněni učením Sigmunda Freuda

 

Jarmila Glazarová (1901-1977)-představitelka demokratického proudu v české literatuře 30.let,psychologická próza,*v Malé Skále u Turnova v rodině hosp.správce.Literatuře se intenzivně začala věnovat po manželově smrti.

 • Vlčí jáma
 • Advent-román-řadí se do baladické prózy české literatury, příběh svobodné matky Františky a jejího hlubokého vztahu k synkovi.Příběh je zasazen do obrazu jediné noci, kdy Františka hledá svého ztraceného syna,advent-vánoční čas, svátky lásky.Děj se odehrává v Beskydech.
 • Roky v kruhu-románová prvotina, autobiografická próza, vzpomínky na vlastní harmonické manželství,prostředí slezského městečka
 •  

Jaroslav Havlíček (1896-1943)-jeho hrdinové jsou lidé postižení patologickými jevy společnosti.Se zájmem líčí degeneraci a marnost měšťáckého života.

 • Petrolejové lampy-román-naturalisticky vykreslený román, příběh nehezké ženy, která touží po citově naplněném životě, ale toho se jí v manželství přes její dobrou povahu a hmotné zajištění nedostává

-zfilmováno:Petr Čepek(bratranec) a Iva Janžurová (Štěpka)

 • Neviditelný- román-psychologická studie, popisující osudy rodiny Hajnů
 • -zfilmováno jako:Prokletí domu Hajnů(hl. role Petr Čepek)

Helimadoe

 

Ladislav Klíma (1878-1928)-zájem o filozofii, neschopen existenčně pevně zakotvit, život v bídě, alkoholismus

-ve většině próz se zaměřoval na rozpornost a absurditu lidského života, své příběhy podbarvuje psychopatologickými jevy a sexem. Z jeho prací byla vydána  pouze část, mnohé rukopisy autor sám zničil.

-možnost ho řadit i do psych.prózy

 • Utrpení knížete Sternenhocha- hlavní postava je duševně zmatená, vezme si ošklivou dívku a je zde popisováno jejich soužití, groteskní romaneto

-zfilmováno:Vilém Čok a Ivana Chýlková