Jdi na obsah Jdi na menu
 


Legionářská literatura,katlický proud do první čtvrtiny 20.stol.+ J. Hašek a V. Vančura

První světová válka a její ohlas v české literatuře, česká meziválečná próza a drama

 

Obraz války v české meziválečné literatuře

Hašek, Konrád, John, Vančura

Na troskách rakousko-uherské monarchie vznikl 28. října 1918 samostatný československý stát v jehož čele stál jako první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, sjednotitel českého a slovenského zahraničního odboje.

 

Bez ohledu na umělecký směr a generační či skupinovou příslušnost se vyrovnávali čeští básníci, prozaikové i dramatici s válkou více než patnáct let buďto s vlastními válečnými zážitky, nebo s válkou jako průvodním jevem obecnější krize lidstva

 • nejrychleji reagovala na válku poezieŠrámek, Dyk, Toman, Sova próza potřebuje ke svému vzniku větší časový odstup

 • vznikají díla o zkušenostech z fronty nebo o psychice lidí poznamenaných válkou autoři popisují své zážitky, válku vidí jako krizi lidské společnosti realistický popis

 • často to jsou romány válka z lidí dělá zvířata, převrací všechny hodnoty psychologie hrdiny, proměna jeho psychiky Konrád, Vančura

 • povídkové cykly pohled obyčejného člověka posuzujícího válku pohledu denního života John

 • nebo satiricko-groteskní podoba války válka je běs i absurdita Hašek

 • specifickým pohledem na 1.světovou válku je tzv.“legionářská literatura Kopta, Medek, Langr, Kratochvíl

 

Jaroslav Hašek (1883-1923) – prozaik, fejetonista, novinář a politik, autor kabaretních her, satirik, autor světově proslulého románu „Osudy dobrém vojáku Švejkova za světové války“, který patří k nejpřekládanějším dílům české literatury

narodil se v Praze, po maturitě na obchodní akademii, působil krátkou dobu jako bankovní úředníkkolem roku 1903 odešel na Balkán pomáhat makedonským vlastencůmzúčastnil se povstání v Makedonii po návratu do Čech byl stíhán jako anarchista

vede bohémský život, toulá se s vandráky po Evropě a pohybuje se jako typický bohém předválečné Prahy v prostředí pražských hospod, hlásí se k anarchistům (nepatří k anarchistům kolem S.K.Neumanna!), provokuje policii svým životním stylem

stává se redaktorem několika časopisů, majitelem psince, vystupuje jako kabaretní konferenciér

v roce 1911 kan­diduje do říšských voleb za stranu “Mírného Pokroku v Mezích Zákona”, kte­rou, jako vtipnou parodii na dobové politické poměry, sám založil

za války se jako voják rakouské armády dostal na východní frontu, přeběhl do ruského zajetí a později vstoupil do československých legií

za občanské války v Rusku se po Říjnové revoluci stal politickým komisařem Rudé armády, kde dosáhl významných funkcí stal se členem ruské komunistické strany

v roce 1920 se vrátil do Čech, opět vede bohémský život k manželce Jarmile a synovi Ríšovi si z Ruska přivezl přítelkyni Šuru vystupuje v kabaretu Červená sedma a začíná psát svého nesmrtelného Dobrého vojáka Švejka, kterého pro předčasnou smrt nemohl dokončit

v roce 1923 předčasně umírá na zápal plic a srdeční selhání

 

Tvorba: je výrazně ironická, satirická, zesměšňuje poměry v Rakousku-Uhersku od byrokracie přes politiku až k armádě

nespokojen předválečnými politickými poměry, zaujal ironický postoj k veřejnému životusvými protimonarchistickými, politickými a sociálně kritickými fejetony přispíval do různých časopisů a novin

předmětem Haškovy satiry se staly také všechny podstatné projevy národního a sociálního útlaku prostého českého člověka v rakouské monarchii

zesměšňuje zbytky feudální slávy, aristokracii i církev, vojenský, policejní a úřední aparátjeho humor a satira zasahují přežitky rakouské byrokracie, soudobý politický život, militarismus, volební podvody, falešnou dobročinnost

často se u Haška objevuje typ lidového chytráka, který si dovede poradit s autoritou vládnoucí moci

 • Trampoty pana Tenkráta, Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, Můj obchod se psy a jiné humoresky – knižní soubory drobných povídek, humoresek a satirických fejetonů, uveřejněných před 1.sv.válkou v novinách a časopisech, kterými dráždil šosáky i úřady a ve kterých zesměšňoval měšťácké životní ideály i dobové literární konvence

 

 

 

Postava Švejka se rodila dlouho a měnila svou podobuvznikla už před válkou, v seriálu grotesek antimilitaristického zaměření

 • Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky – (1912) je reakcí na odpor českých vojáků sloužit v rakouské armádě v této knize je Švejk spodobněn jako usměvavý idiotsky naivní dobrák, obchodník se psy, prosťáček, který na vojně důsledným a nadšeným plněním všech povinností přivádí k zoufalství své nadřízené

 • Dobrý voják Švejk v zajetí – (1917) za svého působení v ruských legiích napsal Hašek rozsahem nevelkou druhou verziŠvejk se mění v otevřenějšího kritika, je znát velká nenávist k rakouské monarchiikniha má poněkud nelogický děj, končící tím, že Švejk zastřelí svého velitele a přeběhne na ruskou stranu fronty……..

 

 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – (1920-1923) čtyř dílný román V zázemí,Na frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku jenž Hašek nedokončil po jeho smrti jej dokončil jeho přítel Karel Vaněk, který ale nedodržel původní koncepci román vycházel o roku 1921 v sešitech s ilustracemi Josefa Lady

románu chybí ucelený děj, je psán lidovou češtinou, používá vojenský slang, vulgarismy, německá slova a jejich zkomoleninyjde o řadu historek, které prožívá anebo vypravuje Josef Švejk, pražský obchodník se psy

první díl začíná dialogem Švejka s posluhovačkou paní Müllerovou těsně po sa­rajevském atentátu, pokračuje Švejkovými příhodami před odvodní komisí v blázinci, ve vojenské nemocnici, ve vězení, ve službách feldkuráta Katze a nadporučíka Lukáše v následujících dílech je uvedena Švejkova budějovická anabáze, výměna ná­zorů s poručíkem Dubem, příjezd na frontu, ruské zajetí a návrat k marškumpanii…..

Švejk je postava nejednoznačná, projevuje se buď jako chytrák předstírající hloupost nebo hlupák, který oddaně slouží vojenské vrchnosti Švejkovo chování, jeho činy i výroky jsou často mnohovýznamné a jeho představení si často nejsou jisti, zda je Švejk pitomec, ulej­vák nebo prohnaný chytrákk hlavním rysům Švejkova cha­rakteru patří aktivita v jednání i v řeči Švejka nic nevyvede z míry, v každé situaci je klidný, má poslední slovodo puntíku plní všechny roz­kazyčasto nesmyslnévytváří zmatek a přivádí tím své nadřízené k šílenstvístává se tak představitelem dobově podmíněného typuumí prohrát válku tomu, kdo ho do ní pošle……ostatní postavy románu lze rozdělit do dvou skupinna negativní typy rakouských důstojníků, reprezentujících ztělesnění zla, hlouposti, omezenosti, povýšenosti nebo chorobné ctižádostivosti, viděných očima groteskní nadsázky a parodie a na celou řadu lidových typů, zobrazených humorně a se zjevnou sympatií

všechna vyprávění, nekonečné historky a příklady ze života, anekdoty, grotesky a životní moudrosti, které Švejk vypráví, mají vlastně zesměšnit válkuve Švejkově postavě se nejvýrazněji projevil Haškův zvláštní umělecký postup, jehož humornost vyplývala z autorova ironizujícího a parodického přístupu ke společnosti

román sám se tak stal světovým humoristickým románem o válce, geniální satirou na rakouský militarismus a Švejk se stal představitelem lidového odporu proti násilí, válce, militarismu a ponižování člověka

jeho význam je v obrazu nesmyslnosti války, výsměchu a protestu proti ní, v odsouzení protihumanistického charakteru militarismu a v oslavě nezničitelné vitality prostého člověka

román získal světovou popularitu, byl přeložen do mnoha jazyků, zdramatizován (E.F.Burian), několikrát zfilmován

 

Karel Konrád (1899-1971) novinář, publicista, fejetonista, prozaik lyrického vidění, člen „Devětsilu“, představitel poetismu v próze a autor vzpomínkových próz

je z generace spisovatelů, kteří ze školních lavic rukovali na vojnu a na kterých válka zanechala nejhlubší stopy

 • Rozchod ! generační protiválečný román z vojenského prostředí, citový a myšlenkový vývoj vojákůděj začíná před 1.světovou válkou v Lounech, odkud odcházejí na frontu mladí absolventi gymnázia a společně prožívají válku na jižní frontě Balkán - Rijeka, Záhřebz celé skupiny přežijí válku pouze dva byl napsán ve třicátých letech, odsoudil a upozornil na nebezpečí fašismu

 • Robinzonáda, Rinaldino, Dinah – prózy poetistického zaměření

 • Postele bez nebes – citový obraz dětství

 

Jaromír John vl.jménem Bohumil Markalous (1882-1952) – prozaik, fejetonista, estetik, výtvarný kritik, novinář a učitel, redaktor Lidových novin, člen Devětsilu, autor psychologických povídek a románů

 • Večery na slamníku – povídkový soubor, monology stylizované jako projevy prostých lidí zavlečených do válkyautentické výpovědi a zpovědi, postavy sympatické, politováníhodné i darebáckéstesk po domově, oslava dovednosti a umu obyčejných lidíhumorná i laskavá ironie

 • Listy z vojny, jež jsem psal svému synovi, U táborového ohně, Humoresky, -

poznamenáno zážitky z válkybyl na balkánské frontě válka spíše žánrověz pozadí nemocnic, dobrovolnických školutrpení lidí i zvířat, proměna lidských citů ve výjimečných situacích, oslava obyčejných lidí

  • Zbloudilý syn – sadista za války, pak počestný živnostník, nakonec nacista, Rajský ostrov – o budování Národního divadla, Moudrý Engelbert – obraz životního zklamání, obžaloba měšťáckého pokrytectví, Dořini milenci a jiné kratochvíle – povídky, satirická a humoristická próza, autorův smysl pro lidské slabosti

(Hašek, Konrád, John také u otázky č.24 Přehled české prózy v meziválečném období – obraz 1.sv.války)

 

Vladislav Vančura (1891-1942) – prozaik, dramatik, scénárista a režisér, původním povoláním lékař, jedna z vedoucích osobností české meziválečné kultury, po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha zatčen a popraven v Praze - Kobylisích

jeho prozaické dílo se vyznačuje hledáním nových forem, osobitým slohem a jazykem, často používal hyperboly, parodii nebo ironii

 • Pole orná a válečná román, absurdita války poukazovaná na hrdinovi, který se absolutně vymyká prosťáček, imbecil a vrah, který se vraždy dopustil kvůli penězům, ale kterého nikdo nepodezírápo vypuknutí války odchází na frontumá pocit, že se během války vyrovná všem ostatním, dodává mu to sebevědomí ve válce je dezorientovaný a když je zabit, je pochován se všemi poctami jako neznámý padlý vojín – hrdinaodsouzení nesmyslnosti válečného vraždění

 

(Vančura podrobně u otázky č.24 Přehled české prózy v meziválečném období – imaginativní próza)

 

Legionářská literatura

Medek, Kopta, Langer, Kratochvíl

Obraz první světové války v české literatuře byl ovlivněn zvláštním postavením českých vojáků ve světové válce bojovali za Rakousko, nikoli za Čechy bojovali ve prospěch těch, proti komu měli výhrady vojáci se snaží přežít, nebo utíkají do zajetí a odtud do českých legií rozvoj legionářské literatury

 • legionářská literatura zobrazuje válku jako historickou událost, jsou to díla spisovatelů, kteří aktivně bojovali v  legiích a snažili se ukázat pravdivý obraz života českých legionářů v cizích zemích

 • námětově se jednotlivá díla opakují dějištěm je východní fronta Rusko

 • k motivům patří působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně odpůrců Říjnové revoluce,formování a vznik legií, jejich účast v bitváchZborov, Bachmačtažení legionářů přes Sibiř

 • legionářská literatura má hodnotu spíše dokumentární než uměleckou, autoři byli většinou účastníky bojů díla většinou formou deníků, autobiografie

 

Rudolf Medek (1890-1940) - básník, prozaik, dramatik, publicista a učitel, příslušník československých legií, kde patřil k nejaktivnějším důstojníkům, a který se ve svobodném státě stal plukovníkem, později generálem a ředitelem Památníku osvobození, otec novináře a publicisty Ivana Medka a surrealistického básníka a malíře Mikuláše Medka

jako básník vyšel z okruhu dohasínající Moderní revue

za války upadl do ruského zajetí, z čehož později čerpal náměty pro svoji tvorbuvyzdvihl vojenské hrdinství a oběť jedince pro zachování mravní jednoty celku

 • Půlnoc bohů, Prsten dekadentní básnické sbírky

 • Zborov- patetická báseň na téma vojenského hrdinství našich legií v bitvě u Zborova.

 • Lví srdce sbírka vlasteneckých veršů

 • Legionářská epopej - pěti dílný románový cyklus, kronikářské líčení válečných událostí v Rusku, zejména boje československých legií na straně protibolševických sil

 • Ohnivý drak – poslední léta monarchie, vypuknutí války a první dezerce českých vojáků na frontě

 • Veliké dny – formování legií, rozklad carské říše, bitva u Zborova v červenci 1917

 • Ostrov v bouři – líčí zmatky na Ukrajině vyčerpané válkou a revoluční chaos

 • Mohutný sen děj se přenáší na Sibiř, válečné operace proti bolševikům

 • Anabáze – vyčerpávající cesty legií přes Sibiř do Vladivostokuposlední měsíce pobytu legií na Dálném východě, demoralizace a rozpad legií, návrat do vlasti

 • Legenda o Barabášovi obdoba Cervantesova Dona Quijotaústřední postavou je kapitán Barabáš a jeho sluharomán bývá někdy chápan jako polemika s Haškovým Švejkem

 • Plukovní Švec drama o nadosobní oběti velitelesebevraždou chce apelovat na svědomí vojáků, aby zastavil morální rozklad své jednotky

 

Josef Kopta (1894-1962)básník, dramatik, novinář, příslušník československých legií v Rusku

na rozdíl od Medka objektivnějšívnímavější při popisu politického a sociálního vření i při popisu prostých vojáků, méně patetické líčení boje, více psychologické prokreslení hrdinů

 • Třetí rota - románová trilogie, postup malé vojenské jednotky od Zborova přes Sibiř do Vladivostoku, až po návrat domů zorný úhel obyčejného pěšáka, lidové typyobětavost, kamarádství, stesk po domově, hrdinství zachycuje psychologii postav

  • Třetí rota – sleduje osudy vojáků, ale i zánik carismu a zrod ruské revolucebojové operace legií, Zborov

  • Třetí rota na magistrálecesta přes Sibiř podél východosibiřské magistrály

  • Třetí rota domanávrat legionářů, jejich zařazován

KATOLICKÁ LITERAT A V. VANČURA Z UČEBNICE